समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३ ह्या योजनांचा लाभ मिळणार.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट २०२२-२३ या वर्षासाठी नियोजनाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. समृद्धी बजेट २०२२-२३ द्वारे शेतकऱ्यांना लखपती करण्याचा

Read More