उद्योग कर्ज योजना ९० टक्के कर्ज मिळणार असा करा ऑनलाईन अर्ज

जाणून घेवूयात उद्योग कर्ज योजना संदर्भात. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य शासनाला १५ हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. ज्या व्यक्ती शेळी पालन किंवा दुग्धव्यवसाय

Read More