अतिवृष्टी नुकसानभरपाई जमा होण्यास सुरुवात बाकी राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम होणार जमा

अतिवृष्टी नुकसानभरपाई जमा होण्यास सुरुवात झाली असून लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाणार आहे. जाणून घेवूयात संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये. सप्टेंबर ऑक्टोबर २०२२

Read More