ई पीक पाहणी मुदतवाढ हि असेल शेवटची तारीख शासनाचे पत्र बघा.

शेतकरी बांधवांसाठी खुशखर आहे कि आता ई पीक पाहणी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून ई पीक पाहणी अभियान राबविण्यात

Read More