मोफत डिजिटल सातबारा वाटप सुरु सातबारा दुरुस्तीची अशी द्या सूचना

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मोफत डिजिटल सातबारा वाटप करण्यात आले. डिजिटल भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत ७/१२ उताऱ्याच्या अद्यावत प्रती संबधित तलाठी यांच्या मार्फत गावागावांमध्ये

Read More