थेट कर्ज योजना 2023 अंतर्गत अर्ज सुरु अनुसुचित जाती प्रवर्गातील तरुणांना मिळणार १ लाख रुपये पहा कोठे कराल अर्ज

मातंग तरुणांसाठी थेट कर्ज योजना 2023 अर्ज सुरु झाले आहेत. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागांच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या

Read More