नवीन विहीर अनुदान योजना अर्ज सुरु 2.50 लाख अनुदान मिळणार

जाणून घेवूयात नवीन विहीर अनुदान योजना संदर्भात अधिक माहिती. शेतीसाठी पाणी असेल तरच उत्तम प्रकारे पीक घेता येते. शेतीसाठी पाणी व्यवस्था करण्यासाठी बरेच शेतकरी बांधव

Read More

नवीन विहीर योजना खोदकाम बांधकामसाठी निधी आला असा करा अर्ज

शेतकरी बांधवांनो नवीन विहीर योजना अंतर्गत खोदकाम बांधकाम व इतर योजनेसाठी 108.73224 कोटी निधी वितरीत करण्याचा शासन निर्णय म्हणजेच जी आर दिनांक १७ डिसेंबर रोजी

Read More