शेळी पालन व इतर योजनांची कागदपत्रे अपलोड करण्यास मुदतवाढ

शेतकरी बंधुंनो शेळी पालन व इतर योजना म्हणजेच शेळी गट वाटप, दुधाळ जनावरे गट वाटप, कुक्कुटपालन किंवा तलंगा वाटप योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थींना पशुसंवर्धन विभागाच्या

Read More

शेळी गट वाटप योजना लाभार्थी यादी बघा तुमचे नाव बघून घ्या.

शेळी गट वाटप योजना लाभार्थी यादी कशी बघावी हि माहिती या ठिकाणी आपण जाणून घेणार आहोत. तुम्ही जर शेळीपालन करत असाल किंवा दुग्धव्यवसाय करत असाल

Read More

नाविन्यपूर्ण योजना बेरोजगारांसाठी उपयुक्त तरुणांनी लाभ घ्यावा.

नाविन्यपूर्ण योजना बेरोजगारांसाठी फायद्याची आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या नाविन्यपूर्ण योजना बाबत माहिती घेणार आहोत. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजना सन २०२०-२१ करिता नाविन्यपूर्ण योजना राबविणेबाबतचा शासन

Read More