नुकसानभरपाई देण्याबाबत सुधारणा नवीन जी आर आला

शेतकरी बांधवाना देण्यात येणाऱ्या शासकीय आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेल्या असून या बाबत नवीन जी आर नुकताच शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेला आहे. या संदर्भात

Read More