पावर वीडर मशीन power weeder machine मजुराला पर्याय रोटाव्हेटर लोखंडी वखर तिफन 10 क्विंटलची ट्रॉली जोडा सर्व कामे एकाच यंत्राने

जाणून घेवूयात पावर वीडर मशीन power weeder machine संदर्भात सविस्तर माहिती. शेतीमध्ये ट्रॅक्टरने जर रोटाव्हेटर केले तर एकरी कमीत कमी 800 ते 1000 रुपये खर्च

Read More