प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल योजनेसाठी १० कोटीचा निधी.

आजच्या लेखामध्ये आपण प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात Pradhan Mantri Awas yojana संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी १०,८६,६९,०९० निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय

Read More