मक्याला ३ हजार पेक्षा जास्त भाव मिळण्याची शक्यता हे आहे मोठे कारण.

या वर्षी मक्याला ३ हजार पेक्षा जास्त भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. जागतिक मका उत्पादन २०२२-२३ मध्ये ३२० लाख टनांनी कमी राहण्याचा अंदाज अमेरिकेच्या

Read More