महिला विकास योजना उद्योगासाठी मिळेल लाभ असा करा ऑनलाईनअर्ज

महिला विकास योजना संदर्भात माहिती जाणून घेवूयात. महाराष्ट्र राज्यातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महिला आर्थिक सक्षमीकरण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाच्या

Read More

वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना या महिलांना मिळणार लाभ

शासनाच्या नवीन वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत. एकल व विधवा महिलांसाठी शासन वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना राबविणार आहे. या योजनेचा शासन

Read More