शंखी गोगलगाय नुकसानभरपाई जी आर आला मदत मिळणार

शंखी गोगलगाय नुकसानभरपाई shankhi gogalgai pik nuksan bharpai संदर्भातील नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला असून लवकरच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. शंखी गोगलगायीमुळे ज्या

Read More