बियाणे परमिट वाटप सुरु जाणून घ्या किती रक्कम भरावी लागणार.

बियाणे परमिट वाटप सुरु झालेले आहे या संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घेवूयात. बियाणे अनुदान योजनेचा ऑनलाईन अर्ज भरला होता त्यांना कृषी विभागाकडून बियाणे परमिट वाटप

Read More

बियाणे योजना अंतर्गत मिळणार शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे.

तुम्हालाही बियाणे योजना संदर्भात लॉटरी लागला असल्याचा संदेश आला असेल तर तुमचे अभिनंदन कारण तुम्हाला आता अनुदानावर बियाणे मिळणार आहे. बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी शेतकरी

Read More

ट्रॅक्टर आमचा डिझेल तुमचे योजना विषयी माहिती.

ट्रॅक्टर आमचा डिझेल तुमचे योजना विषयी माहिती शेतकरी बंधुंनो नमस्कार, ट्रॅक्टर आमचा डिझेल तुमचे हि नवीन योजना अचलपूर येथे सुरु करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो शेतकरी बांधवांसाठी

Read More