सौर कृषी पंप योजना सुरु जाणून घ्या किती कोटा शिल्लक आहे.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत सौर कृषी पंप योजना सुरु असून यासाठी आता नवीन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहेत. सौर कृषी पंपासाठी अर्ज करतांना यापूर्वी कोणताही

Read More