447 कोटी नुकसान भरपाई वितरित करण्याचे निर्देश

शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी 447 कोटी नुकसान भरपाई pik vima nuksan bharpai वितरीत करण्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे निर्देश. ज्या शेतकरी बांधणी खरीप २०२२

Read More