50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेचे प्रस्ताव सुरु झाले कर्ज मिळविण्यासाठी तुमचा प्रस्ताव लगेच सादर करून द्या.

50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजनेचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी या योजनेचा लाभ

Read More