उद्योग कर्ज योजना 2024 कर्ज मिळणे झाले सोपे असा करा ऑनलाईन अर्ज

जाणून घेवूयात उद्योग कर्ज योजना संदर्भात. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य शासनाला १५ हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. ज्या व्यक्ती शेळी पालन किंवा दुग्धव्यवसाय

Read More