अतिवृष्टी नुकसान वाढीव निधी आला बघा तुमचा जिल्हा आहे का यादीमध्ये

अतिवृष्टी नुकसान वाढीव निधी लवकरच होणार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा. शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानभरपाई पोटी वाढीव रेटने एकशे पंचवीस कोटी सात लाख एक हजार एवढा निधी

Read More