बियाणे अनुदान योजना 2021 रब्बी हंगाम परमिट वाटणे सुरु झाले.

शेतकरी बंधुंनो बियाणे अनुदान योजना 2021 संदर्भात जाणून घेवूयात. खरीप पिके सोंगणीच्या तयारीमध्ये शेतकरी बांधव लागलेले आहेत. खरीपाच्या पिकांची सोंगनी झाल्यानंतर अर्थातच शेतकरी बांधव रब्बी

Read More

रब्बी बियाणे अनुदान योजना ऑनलाईन अर्ज करा तुमच्या मोबाईलवरून

शेतकरी बंधुंनो रब्बी बियाणे अनुदान योजना संदर्भातील ऑनलाईन अर्ज आता मोबाईलवरून देखील भरता येणार आहे या संदर्भातील माहिती जाणून घेवूयात. शेतकरी बांधव आता रब्बी बियाण्यासाठी

Read More

बियाणे परमिट वाटप सुरु जाणून घ्या किती रक्कम भरावी लागणार.

बियाणे परमिट वाटप सुरु झालेले आहे या संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घेवूयात. बियाणे अनुदान योजनेचा ऑनलाईन अर्ज भरला होता त्यांना कृषी विभागाकडून बियाणे परमिट वाटप

Read More

बियाणे योजना अंतर्गत मिळणार शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे.

तुम्हालाही बियाणे योजना संदर्भात लॉटरी लागला असल्याचा संदेश आला असेल तर तुमचे अभिनंदन कारण तुम्हाला आता अनुदानावर बियाणे मिळणार आहे. बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी शेतकरी

Read More