५०००० रुपये सानूग्रह अनुदान मिळणार जाणून घ्या कोणाला मिळणार.

शासनाच्या वतीने कोविड १९ या आजारामुळे मयत झालेल्यांच्या वारसदारांना ५०००० एवढे सानूग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र

Read More