४० पेक्षा जास्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ हेक्टरी ८५०० ते २२५०० मिळणार आर्थिक मदत drough anudan 2023

महाराष्ट्रामध्ये खरीप हंगाम २०२३ मध्ये सरासरीएवढा देखील पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील ४३ तालुक्यामध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर टू लागू

Read More