ई पीक पाहणी मुदतवाढ हि असेल शेवटची तारीख शासनाचे पत्र बघा.

शेतकरी बांधवांसाठी खुशखर आहे कि आता ई पीक पाहणी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून ई पीक पाहणी अभियान राबविण्यात

Read More

ई पीक पाहणी ॲप पिके व बांधावरील झाडांची सातबाऱ्यावर नोंद करा.

शेतकरी बंधुंनो नमस्कार, ई पीक पाहणी ॲप चा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिके त्याच बरोबर बांधावरील झाले यांची नोंद सातबारावर कशी करावी या संदर्भात आपण

Read More