एक गाव एक वाण ek gav ek van योजना सुरु हे. ७ हजार अनुदान.

२०२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कृषी खात्याने एक गाव एक वाण ek gav ek van योजना सुरु केली आहे. या योजना अंतर्गत कापसाच्या पिकासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी

Read More