ekyc date extended ईकेवायसी मुदतवाढ हि आहे शेवटची तारीख.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे कारण आता ekyc करण्याची तारीख वाढविण्यात आलेली आहे ekyc date extended. दिनांक ३१ मे २०२२ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांची ekyc करून

Read More