शेतकरी उत्पादक कंपनी राशन दुकानामध्ये विकू शकेल भाजीपाला व फळे

तुमची जर शेतकरी उत्पादक कंपनी farmer producer company असेल तर तुम्हाला आता राशन दुकानामधून तुमचा माल विकत येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र

Read More