गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु.

शासनाच्या वतीने गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार galmukt dharan galyukt shivar या योजनेस पुढील तीन वर्षासाठी मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधवाना त्यांच्या

Read More