शेळी समूह योजना मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूर 7.81 कोटी निधी मिळेल

शेळी समूह योजना मंजूर करण्यात आली असून या संदर्भात आपण अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.  ग्रामीण भागातील अनेक नवतरुण माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत असतात.

Read More