सातबारा 24 भाषांमध्ये सातबाऱ्याची भाषा बदलली पहा कसा दिसतो इतर भाषामंध्ये सातबारा Land record in various languages.

सातबारा जर आपण बघितला तर तो मराठीमध्ये असतो. आता यापुढे मात्र जमिनीचा सातबारा 24 भाषांमध्ये मिळणार आहे  Land record in various languages.  यासंदर्भात शासनाची तयारी

Read More

शेत जमिनीची वाटणी 100 रुपयात Land records पहा सविस्तर.

शेतकरी बांधव त्यांच्या शेत जमिनीची वाटणी केवळ १०० रुपयात करू शकतात. जाणून घेवूयात या संदर्भातील Land records सविस्तर माहिती. शेतकरी बांधवांचा सगळ्यात महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा

Read More