मोदी आवास योजना अंतर्गत मिळणार अनुदान लाभार्थी पात्रता पहा संपूर्ण माहिती modi awas yojana 2024

मोदी आवास योजना modi awas yojana 2023 अंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य मिळणार असून लाभार्थ्याकडे घरकुल बांधकाम करण्यासाठी जागा नसेल तर जागेसाठी देखील अनुदान देण्यात येणार

Read More