अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2022 या जिल्ह्यांना पैसे पाठविले पहा यादी.

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई 2022 संदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत. जून ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यांना अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी

Read More