पिक विमा मंजूर यादी आली तुमचे नाव या यादीमध्ये आहे का तपासून पहा.

फळबाग पिक विमा मंजूर यादी आलेली आहे. ज्या शेतकरी बांधवानी फळबाग नुकसानीचा क्लेम केलेला आहे अशा शेतकरी बांधवाच्या फळबाग नुकसान अनुदान आलेले आहे. सन २०२०

Read More