ekyc आता मोबाईलवर शक्य सूचना आली अशी करा इकेवायसी

ekyc आता मोबाईलवर शक्य. ekyc करण्याच्या पद्धतीमध्ये काही दिवसापूर्वी बदल करण्यात आला होता. ekyc केवळ बायोमेट्रिक द्वारेच केली जात होती. आता या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात

Read More