pm wani yojana आता राशन दुकानात मिळेल फ्री इंटरनेट

pm wani yojana पीएम वाणी योजनेची राज्यातील रास्त भाव दुकानाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करणे बाबत शहरी भागासह ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेटचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.

Read More