15 हजार रुपये रक्कम मिळणार मंत्री मंडळ बैठकीत मान्यता.

शेतकऱ्यांना 15 हजार रुपये रक्कम मिळणार असल्याची घोषणा मंत्री मंडळ बैठकीमध्ये करण्यात आलेली आहे. यासाठी शासनाकडून 1 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देखील दिलेली आहे.

Read More