सातबारा 24 भाषांमध्ये सातबाऱ्याची भाषा बदलली पहा कसा दिसतो इतर भाषामंध्ये सातबारा Land record in various languages.

सातबारा जर आपण बघितला तर तो मराठीमध्ये असतो. आता यापुढे मात्र जमिनीचा सातबारा 24 भाषांमध्ये मिळणार आहे  Land record in various languages.  यासंदर्भात शासनाची तयारी

Read More