बियाणे अनुदान योजना 2021 रब्बी हंगाम परमिट वाटणे सुरु झाले.

शेतकरी बंधुंनो बियाणे अनुदान योजना 2021 संदर्भात जाणून घेवूयात. खरीप पिके सोंगणीच्या तयारीमध्ये शेतकरी बांधव लागलेले आहेत. खरीपाच्या पिकांची सोंगनी झाल्यानंतर अर्थातच शेतकरी बांधव रब्बी

Read More