सोलर पंप योजना कोटा उपलब्ध लगेच करा अर्ज.

सर्व शेतकरी बांधव यांच्यासाठी आनंदाची बातमी काही जिल्ह्याचा सोलर पंप योजना कोटा उपलब्ध झालेला आहे. सोलर पंप योजना ज्याला आपण सौर कृषी पंप योजना देखील

Read More

सौर कृषी पंप योजना सुरु जाणून घ्या किती कोटा शिल्लक आहे.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत सौर कृषी पंप योजना सुरु असून यासाठी आता नवीन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहेत. सौर कृषी पंपासाठी अर्ज करतांना यापूर्वी कोणताही

Read More