जिल्हा परिषद योजना पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने अर्ज करण्याचे आवाहन

जिल्हा परिषद योजना पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने अर्ज करण्याचे आवाहन

जिल्हा परिषद योजना 2021 अंतर्गत जिल्हा परिषद सातारा पशुसंवर्धन विभागाकडून ७५ टक्के अनुदानावर १० शेळ्या व एक बोकड वाटप. ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचे गट वाटप ( दोन गाई म्हशी) व मिल्किंग मशीनचे वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषद सातारा यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी शेवट दिनांकाच्या आत विहित नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करावा.

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांविषयी सविस्तर माहिती

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुपालन संदर्भातील विविध योजना राबविल्या जातात. अनेक व्यक्तींना शेळीपालन योजना किंवा दुग्ध व्यवसाय करण्याची इच्छा असते परंतु त्यांना या योजनांची माहिती नसल्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा योजनापासून लाभार्थी वंचित राहण्याची सुद्धा शक्यता असू शकते. जिल्हा परिषद योजना अंतर्गत पशूसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी लाभार्थी निवड कशी आहे हि आणि इतर माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे स्वरूप आहे.

विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थीकडील जनावरांना भाकड कालावधीसाठी शंभर टक्के अनुदानावर खाद्य वाटप, जिल्हा परिषद सेस योजनेतून सर्वसाधारण लाभार्थींना पन्नास टक्के अनुदानावर मिल्किंग मशीन वाटप करणे, कामधेनु आधार योजनेतून पन्नास टक्के अनुदानावर महिला लाभार्थींना एक दुधाळ देशी, संकरित गाय किंवा एक म्हैस वाटप करणे, जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरांचे गट वाटप ( दोन गाई म्हशी ) अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर १० शेळ्या व एक बोकड वाटप, अशा या योजनांचे स्वरूप आहे.

जिल्हा परिषद योजना

जिल्हा परिषद योजना अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या अर्जाचा नमुना

या सर्व योजनांसाठी अर्जाचा नमुना पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे तसेच सातारा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरहि उपलब्ध आहेत. लाभार्थ्यांची निवड हि अर्जासोबत सादर केलेल्या कागद पात्रांची पडताळणी करून निवड समिती सभेत पात्र लाभार्थींची योजनेच्या निकषानुसार निवड करण्यात येईल व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत लाभार्थींना लाभ देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख

पशुसंवर्धन विभाग योजनेच लाभ घेऊ इच्छीत लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२१ पर्यंत नजीकच्या पशुवैदकीय दवाखान्यामार्फत पंचायत समिती कडील पशुसंर्वधन विभागाकडे अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा परिषद सातारा यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांना शेळीपालन व्यवसाय करायचा असेल किंवा दुग्धव्यवसाय करायचा असेल अशा लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी विहित नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करावा. विहित अर्जाचा नमुना मिळविण्यासाठी तालुक्याच्या पशुसंवर्धन विभागास भेट द्या त्या ठिकाणी हा अर्जाचा नमून उपलब्ध आहे.

विशेष घटक योजना

लाभार्थ्यास दोन दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे

या योजनेचे उद्देश काय आहे

जिल्हा दुध उत्पादनास चालना देणे त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थींना स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेचे स्वरूप जाणून घ्या.

 1. फक्त अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींसाठी
 2. दोन गाई / म्हैशींचे वाटप (प्रत्येक लाभार्थीस)
 3. ७५ टक्के अनुदान विम्यासह रु.६३७९६/-

लाभार्थी निवडीचे निकष

 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
 2. अत्यल्प भुधारक शेतकरी
 3. अल्प भूधारक शेतकरी
 4. सुशिक्षित बेरोजगार
 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी (३०टक्के महिला लाभार्थी ) (३ टक्के अपंगासाठी )
 6. ब) अनुसूचित जातीतील लाभार्थ्यांना १० अ १ शेळी गट वाटप-

या योजनेचे उद्देशकाय आहे

 1. अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींना ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी विषेश घटक योजने अंतर्गत १० अ १ शेळी गट वाटप करण्यात येतो.
 2. योजनेचे स्वरुप
 1. फक्त अनु.जाती व नवबौध्द लाभार्थींसाठी
 2. १० अ १ शेळी गट वाटप (प्रत्येक लाभार्थीस)
 3. ७५ टक्के अनुदान विम्यासह र.रु. ५३४२९/-

या योजनेसाठी लाभार्थी निवडीचे निकष काय आहेत

 1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
 2. अत्यल्प भुधारक शेतकरी
 3. अल्प भूधारक शेतकरी
 4. सुशिक्षित बेरोजगार
 5. महिला बचत गटातील लाभार्थी (३०टक्के महिला लाभार्थी ), (३ टक्के अपंगासाठी)

 दुभत्या जनावरांना खादय वाटप

 • योजनेचे उद्देश
 • दुभत्या जनावरांच्या भाकड काळात त्यांना खादय उपलब्ध करुन देणे.
 • योजनेचे स्वरुप
 • प्राधान्याने वरील योजनेत वाटप केलेल्या जनावरांना १०० टक्के अनुदानावर भाकड काळासाठी गाईस १५० किलो व म्हैशींस २५० किलो खादय मोफत वाटप करण्यात येतो.

12 thoughts on “जिल्हा परिषद योजना पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने अर्ज करण्याचे आवाहन

   1. हि योजना सर्व जिल्ह्यासाठी सुरु असते परंतु सध्या अर्ज फक्त सातारा जिल्ह्याचे स्वीकारणे चालू आहे

 1. जळगांव जिल्हा साठी शेडी पालन चा फॉर्म भरण्याची ऑनलाईन लिंक सांगा सर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *