अण्णासाहेब पाटील लोन योजना बँक ऑफ इंडिया देणार कर्ज

अण्णासाहेब पाटील लोन योजना अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया कर्ज देणार असून या संदर्भात बँकेशी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. बेरोजगार तरुणांना उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी आर्थिक

Read More