अतिवृष्टी नुकसान भरपाई list आली यादी पहा मोबाईलवर

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई list मोबाईलवर कशी बघावी तसेच कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे अतिवृष्टी नुकसान भरपाई. जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी बांधवांच्या

Read More

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी जाहीर तुमचे नाव आहे का यादीमध्ये.

जुलै-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी 2021 जाहीर झालेली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र अनुदान वाटप यादी आलेली आहे. तुम्ही

Read More

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार.

शेतकरी बंधुंनो अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी आलेला आहे. मागील महिन्यामध्ये म्हणजेच ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना

Read More

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी आला दिवाळी होणार गोड जी आर बघा

शेतकरी बंधुंसाठी आणून एक आनंदाची बातमी, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई निधी पण आला. जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचा निधी आलेला आहे. मार्च एप्रिल मे मध्ये झालेल्या

Read More

Pik nuksan bharpai 2021 अतिवृष्टी व गारपीट अनुदान आले

शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे कि पिक नुकसान भरपाई Pik nuksan bharpai 2021 संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच आलेला आहे. या जी आर नुसार महाराष्ट्रातील

Read More