अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी जाहीर तुमचे नाव आहे का यादीमध्ये.

जुलै-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी 2021 जाहीर झालेली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र अनुदान वाटप यादी आलेली आहे. तुम्ही

Read More

Pik nuksan bharpai 2021 अतिवृष्टी व गारपीट अनुदान आले

शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे कि पिक नुकसान भरपाई Pik nuksan bharpai 2021 संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच आलेला आहे. या जी आर नुसार महाराष्ट्रातील

Read More