ativrushti anudan 2022 नवीन जिल्ह्यांची यादी आली.

अतिवृष्टी अनुदान ativrushti anudan 2022 संदर्भात नवीन अपडेट. जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने मदत देण्यात आली. परंतु यामध्ये

Read More

पिक नुकसान भरपाई GR आला एवढे मिळणार प्रती हेक्टरी अनुदान.

आनंदाची बातमी वाढीव दराने नवीन पिक नुकसान भरपाई GR आला. जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे अतिवृष्टी व पुरामुळे खूप

Read More