E pik pahani मोबाईल ॲपद्वारे पीक नोंदणी करण्यास मुदतवाढ

शेतकरी बंधुंनो e peek pahani मोबाईल ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती सातबाऱ्यावर नोंदविण्यासाठी आता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ई पीक पाहणी मुदतवाढ पत्र तुम्हाला

Read More