PMFME Scheme योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

कृषी विभाग योजना 2021 अंतर्गत pmfme scheme अर्थात सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचे प्रस्ताव सादर

Read More

बियाणे परमिट वाटप सुरु जाणून घ्या किती रक्कम भरावी लागणार.

बियाणे परमिट वाटप सुरु झालेले आहे या संदर्भातील अधिक माहिती जाणून घेवूयात. बियाणे अनुदान योजनेचा ऑनलाईन अर्ज भरला होता त्यांना कृषी विभागाकडून बियाणे परमिट वाटप

Read More

बियाणे योजना अंतर्गत मिळणार शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे.

तुम्हालाही बियाणे योजना संदर्भात लॉटरी लागला असल्याचा संदेश आला असेल तर तुमचे अभिनंदन कारण तुम्हाला आता अनुदानावर बियाणे मिळणार आहे. बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी शेतकरी

Read More