Gharkul list 2022 घरकुल यादी आली या जिल्ह्याची

महाराष्ट्र शासनाच्या जि आरमध्ये Gharkul list 2022 आली आहे. इतर मागास व बहुजन विभागाच्या वतीने लाभार्थींना घरकुल बांधकाम निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोणकोणत्या

Read More

घरकुल यादी आली gharkul yadi बघा यादीमध्ये तुमचे नाव आहे कि नाही

घरकुल यादी आली पहा तुमचे नाव या यादीमध्ये आहे किंवा नाही. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या वतीने घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. ज्या नागरिकांना घरे नाहीत

Read More