महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेचे दोन्ही कार्ड एकत्र मिळणार 5 लाख रुपयांचा मिळेल लाभ.

फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना. राज्यातील गरीब नागरिक जर आजारी पडले तर त्यांना आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत

Read More