kharip pik vima 2020-21 पिक विमा निधी आला जी आर बघा.

शेतकरी बंधुंनो kharip pik vima 2020-21 संदर्भातील शासन निर्णय म्हणजेच जी आर आलेला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ साठी विविध पिक विमा

Read More