E pik pahani मोबाईल ॲपद्वारे पीक नोंदणी करण्यास मुदतवाढ

शेतकरी बंधुंनो e peek pahani मोबाईल ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती सातबाऱ्यावर नोंदविण्यासाठी आता मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ई पीक पाहणी मुदतवाढ पत्र तुम्हाला

Read More

ई पीक पाहणी ॲप पिके व बांधावरील झाडांची सातबाऱ्यावर नोंद करा.

शेतकरी बंधुंनो नमस्कार, ई पीक पाहणी ॲप चा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिके त्याच बरोबर बांधावरील झाले यांची नोंद सातबारावर कशी करावी या संदर्भात आपण

Read More